MAI – Măsuri ACCESIBILE de Integrare

ultrasecurity stiri2S.C. ULTRA SECURITY S.R.L., în parteneriat cu S.C. ULTRA TRAINING S.R.L. implementează proiectul „MAI – Măsuri ACCESIBILE de Integrare pentru șomeri și persoane inactive, cetățeni români aparținând minorității romă, persoane din mediu rural din Regiunea Centru” POCU/298/3/14/121223, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, pentru o perioadă de 18 luni, iulie 2018 – decembrie 2019, în regiunea Centru.

Obiectivul general al proiectului constă în accesarea oportunităţilor de dezvoltare profesională şi creşterea şanselor de inserţie profesională a 510 şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educaţie, cetăţeni români aparţinând minorităţii roma, persoane din mediul rural, în special cele din agricultură de subzistenţă şi semi-subzistenţă, prin implementarea unor măsuri durabile de ocupare, cu caracter activ, preventiv, inovativ şi flexibil şi dezvoltarea unor competenţe adecvate care să răspundă nevoilor pieţei forţei de muncă, cu promovarea calităţii vieţii şi a învăţării de-a lungul vieţii, în decursul a 18 luni, la nivelul regiunii de implementare Centru, judeţele Braşov, Alba, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu.

Programele de formare profesională care vor fi furnizate în cadrul proiectului sunt: agent de securitate, bucătar, cameristă, coafor, cofetar patiser, florar – decorator, măcelar, lucrător în comerț, operator mașini unelte cu comandă numerică.

Grupul ţinta este constituit din 510 persoane, cu domiciliul sau reşedinţa în regiunea Centru, din judeţele Braşov, Alba, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, din care şomeri şi inactivi - persoane cu vârsta peste 54 de ani, şomeri pe termen lung; persoane cu dizabilităţi; persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2); persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4); roma; persoane din zona rurală. Aceştia vor fi recrutaţi indiferent de categorie socială, mediu de provenienţă, sex, etnie, religie sau orientare sexuală.

Valoarea totală a proiectului este 5554427.03 lei.

Principalele rezultate ce se vor obţine prin implementarea acestui proiect sunt:

 • 510 persoane vor face parte din grupul ţintă, din care șomeri și inactivi - 255 (50%) – (persoane cu vârsta peste 54 de ani 51 (20%), iar 8 (10%) șomeri pe termen lung; 4 (5%) persoane cu dizabilități; 42 (55%) persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2); 23 (30%) persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)); 102 (20%) roma; 153 (30%) din zona rurală, din județele Brașov, Alba, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu;
 • Se vor organiza 10 seminarii informare și conștientizare în domeniul nediscriminării și promovării egalității de șanse;
 • 510 de persoane participante vor beneficia de servicii de informare și consiliere profesională pentru creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă corespunzator aspirațiilor profesionale, pregătirii profesionale și ofertei de locuri de muncă existentă pe piața locală;
 • 510 de persoane vor beneficia de servicii de mediere - facilitarea relației cu angajatorii;
 • Se vor organiza 33 de job cluburi, prin care 260 de participanţi îşi vor îmbunătăţi tehnicile de căutare a unui loc de muncă şi modul de prezentare la interviuri şi facilitarea interrelaţionării cu angajatorii;
 • 260 de persoane îți vor găsi locuri de muncă în urma desfășurarii activității de mediere a muncii;
 • 490 de șomeri vor participa la programe de formare profesională de calificare, din care 431 persoane somere (81%) se vor certifica;
 • 10 beneficiari vor participa la procesul de evaluare și certificare a competențelor dobândite în sistem non-formal și informal în meseriile de ”Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație” și ”Agent de securitate”;
 • Se vor crea 15 parteneriate cu reprezentanţi relevanţi ai mediului de afaceri/academic/de formare, etc;
 • 50 participanți la activitățile proiectului vor beneficia de servicii de asistenţă - finanţare cheltuială aferentă serviciilor de creşă sau afterschool;
 • 100 de persoane vor beneficia de sesiuni de coaching personal;
 • 100 de șomeri vor participa la întâlnirile din cadrul grupurilor de suport.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului tematic 8 „Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă”, priorităţilor de investiţii şi obiectivelor specifice OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6 ale programului/axei prioritare AP 3/PI 8. I/, prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe, prin 35 de programe de formare continuă şi prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal în meseriile de ospătar şi agent de securitate, prin servicii de informare şi consiliere profesională, servicii de mediere, participarea la interviuri de angajare, job-cluburi, crearea de parteneriate pentru dezvoltarea de abordări inovative pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă a persoanelor din grupul ţintă, desfăşurarea de activităţi proactive pentru menţinerea şomerilor pe piaţa muncii, activităţi de acompaniament inovatoare, sesiuni de coaching personal/dezvoltare personală şi profesională, grupuri de suport, pentru accesul la locuri de muncă şi creşterea ocupării pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru persoanele cu şanse mici de angajare.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta: E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Telefon: 0730133382.

Free Joomla! template by L.THEME