Proiectul VOLTA sprijină tinerii inactivi să intre pe piața muncii

Afis A3 ULTRASECURITY 1 resS.C. ULTRA SECURITY S.R.L., în parteneriat cu S.C. ULTRA TRAINING S.R.L. implementează proiectul „VOLTA - Viziune, oportunități și locuri de muncă pentru Tinerii NEETs din Regiunea Centru” POCU/284/1/3/120494, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri", pentru o perioadă de 8 luni, mai – decembrie 2018, în regiunea Centru.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea oportunităţilor de ocupare şi facilitarea integrării pe piaţa muncii pentru tineri NEETs şomeri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, din regiunea Centru, judeţele Braşov, Covasna, Sibiu, Harghita, Mureş, Alba, prin oferirea serviciilor integrate de măsuri active şi personalizate de ocupare, cuprinzând mediere, informare, business şi life coaching, evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale - Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație.

Programele de formare profesională care vor fi furnizate în cadrul proiectului sunt: Agent de securitate, Cameristă, Coafor, Contabil , Florar – decorator, Inspector resurse umane, Lucrător în comerț, Operator introducere, validare si prelucrare date, Operator mașini-unelte cu comandă numerică.

Prezentul proiect are drept scop pe termen lung introducerea unor elemente integrate inovatoare în domeniul ocupării, prin corelarea cererii şi ofertei pieţei forţei de muncă, ce vor facilita integrarea grupului ţintă pe o piaţă a muncii competitive şi în continuă schimbare și abordează teme precum nediscriminare, inovare socială, îmbunătăţirea accesabilității, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicării.

Grupul ţintă este constituit din 360 tineri NEETs şomeri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, cu domiciliul sau reşedinţă în regiunea Centru (judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Alba şi Sibiu), care nu au loc de muncă, nu urmează niciun program educațional sau de formare. Aceştia vor fi recrutaţi indiferent de categorie socială, mediu de provenienţă, sex, etnie, religie sau orientare sexuală.

Valoarea totală a proiectului este 4,435,527.34 lei.

Principalele rezultate ce se vor obţine prin implementarea acestui proiect sunt:

 • 360 de tineri NEETs vor face parte din grupul ţintă, din care 58 de etnie romă, 76 din zona rurală, 145 de sex femin;
 • 217 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C şi D, respectiv” greu ocupabil” şi” foarte greu ocupabil” vor fi înscriși în grupul ţintă;
 • 310 şomeri tineri vor participa la intervenţia sprijinită de ILMT până la finalizarea sa, din care 50 de etnie romă şi 65 din zona rurală;
 • 322 de şomeri vor participa la programe de formare profesională de calificare şi iniţiere, din care 258 persoane şomere se vor certificate.
 • Se vor organiza 9 programe de formare profesională autorizate A.N.C., din care 6 de calificare şi 3 de iniţiere, constituindu-se 23 de grupe;
 • 10 beneficiari vor participa la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal, în meseria de ”Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație”;
 • Vor fi identificate 350 de locuri de muncă vacante;
 • Se vor organiza organiza 150 interviuri pentru angajare la care vor participa persoane din grupul ţintă;
 • 202 din beneficiari proiectului vor obține un loc de muncă în termen de şase luni de la încetarea calităţii de participant;
 • Se vor organiza 5 burse de locuri de muncă, la care vor participa 50% din tinerii NEETs cu nivelurile de ocupabilitate” mediu ocupabil”,” greu ocupabil” şi” foarte greu ocupabil”, înregistraţi în grupul ţintă al proiectului;
 • Se vor crea 15 parteneriate cu reprezentanţi relevanţi ai mediului de afaceri/academic/de formare, etc;
 • 20 tineri NEETs vor participa la şedinţe de business coaching;
 • 100 de şomeri vor beneficia de servicii de asistenţă - finanţare cheltuială aferentă serviciilor de creşă sau afterschool;
 • 150 de persoane vor beneficia de sesiuni de coaching personal.

Proiectul contribuie la dezvoltarea capitalului uman şi creşterea calităţii forţei de muncă ocupate, în concordanţă cu obiectivul general al POCU, oferind competenţele necesare în vederea „facilitării inserţiei tinerilor NEETs pe piaţa muncii şi ocupării durabile a acestora”.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

Material informare - descarcă aici. 

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon: 0730133382

Free Joomla! template by L.THEME