Finalizarea cu succes a proiectului "Tineri pentru TINEri", derulat de Asociația SCUT

scut proiecttineri

Proiectul „Tineri pentru TINEri”, finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, derulat în perioada 01.08.2017-01.11.2017 de către Asociația de Servicii Sociale SCUT, a avut ca scop stimularea participării tinerilor din comunitate la procesul de integrare socială a tinerilor proveniți din sistemul de ocrotire de stat.

Obiectivele proiectului au constat în:

  1. Dezvoltarea unui program de mentorat pentru tinerii din centrele de plasament din România
  2. Formarea a 25 de mentori pentru tinerii instituționalizati din România,
  3. Creșterea gradului de implicare socială pentru 25 de tineri din comunitate, din România

Prin intermediul scopului, obiectivelor și activităților sale, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specific și a direcțiilor de acțiune ale Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 și ale Programului e Guvernare 2017-2020.

Grupul ţintă a fost format din 25 de tineri cu vârsta între 18 și 35 ani - studenți sau profesioniști în domenii socio-umane din Brașov și minim alte 2 județe din România (în special din Regiunea Centru). Dintre aceștia, cel puțin 20% au fost tineri aflați în situații de vulnerabilitate similare cu cele ale beneficiarilor indirecți, respectiv tineri care au ieșit din sistemul de protecție ca urmare a depășirii vârstei de 18 ani.

Rezultatele aşteptate ale proiectului au fost:

  • existența unui program de mentorat care poate fi disponibil pentru tinerii proveniți din sistemul de ocrotire de stat
  • formarea a 25 de mentori care vor sustine procesul de integrare socială pentru tinerii proveniți din sistemul de ocrotire de stat

Rezultatele obtinute

  • S-a creat un program de mentorat care va putea ulterior să fie folosit ca model și de către alte ONG-uri care lucrează cu tinerii proveniți din sistemul de ocrotire de stat.
  • S-au format 25 de mentori care vor putea lucra cu tinerii proveniți din centrele de plasament

Un beneficiu social al acestui rezultat îl reprezintă reducerea decalajelor între cele două grupuri (tineri din comunitate și tineri proveniți din sistemul de ocrotire de stat) în privința abilitătilor sociale si de viață. Pe termen lung, tinerii instruiți ca și mentori, vor avea ca rezultate raportate la creșterea gradului de încredere în propria persoană, îmbunatătirea stimei de sine, dezvoltarea capacițătii de analiză și de planificare (prin planurile personalizate pe care le vor realiza cu tinerii instituționalizați), dezvoltarea cunoștințelor și abilitătilor necesare mentorilor. De asemenea, vor avea un alt sens pentru experiența de viață, care se va constitui ca un model pentru tinerii institutionalizati.

Pe de altă parte, tinerii instituționalizați, vor stabili, poate pentru prima dată, o relatie autentică cu un tânăr din afara centrului, ceea ce va duce la o normalizare a relationării cu cei „din afara centrului”. Prin intermediul acestui proiect, va crește gradul de conștientizare asupra faptului că, dincolo de diferențele și bariele sociale, există o stare de spirit care ii uneste și anume tinerețea.

Obiectivele proiectului finantat de Ministerul Tineretului și Sportului s-au realizat de către Asociaţia de Servicii Sociale Scut Braşov în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.

Valoarea totală a proiectului Tineri pentru TINEri este de 31.658,70 din care 27.242,50 finanţare nerambursabilă.

Pentru informații suplimentare: Mariana Busuioc-Director Executiv - tel. 0751093622

Free Joomla! template by L.THEME