Misiunea noastra:

Misiunea noastră este de a contribui la dezvoltarea organizaţiilor
neguvernamentale (ONG) din judeţul Braşov.

 Obiective generale:

-
mbunătăţirea comunicării ntre organizaţiile neguvernamentale
-promovarea imaginii organiza
ţiilor neguvernamentale
-cre
şterea potenţialului ONG de a implementa proiecte de integrare europeană
-promovarea conceptului de voluntariat
n randul populaţiei locale

Obiective specifice:

-crearea unei pagini de web
-realizarea unei re
ţele de comunicare electronică
-
nfiinţarea unui birou de informare ONG (InfoDesk)
-
nfiinţarea unui centru de resurse ONG n judeţul Braşov
-schimb de experien
ţă cu organizaţii din tară şi din străinătate
-facilitarea dialogului
ntre ONG şi autorităţile publice
-facilitarea dialogului
ntre ONG şi mass-media locală

Activităţi:

-ntruniri, simpozioane, mese rotunde ntre organizaţiile membre şi institutţii publice
-cursuri de specializare
n diferite domenii (project management, scriere de proiecte, etc.)
-monitorizare legisla
ţie de specialitate
-consiliere juridic
ă, contabilă şi de management pentru organizaţiile neguvernamentale
-identificare resurse umane pentru activitatea ONG
-
ntlniri cu mass-media locală