Noua contabilitate a ONG-urilor în 2018: Rezumat în 9 puncte, pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

 

 1. La data de 1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare Ordinulul MFP nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, act normativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 984 din 12 decembrie 2017.

 2. Ordinul MFP nr. 3103/2017 reglementează noua contabilitate aplicabilă persoanelor juridice fără scop patrimonial (asociații, fundații, federații sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioase, precum și de către alte persoane juridice înființate în baza unor acte normative speciale).

3. Ordinul MFP nr. 3103/2017 se aplică de către:

  • asociații, fundații, federații sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioase, precum și de către alte persoane juridice înființate în baza unor acte normative speciale, în scopul desfășurării de activități fără scop patrimonial, care au obligația, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească situații financiare anuale
  • unitățile de cult, asociațiile de proprietari și de către persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă, dar nu întocmesc situații financiare anuale.

4. Pentru asociații, fundații, federații sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioase, precum și de către alte persoane juridice înființate în baza unor acte normative speciale, care au obligația ținerii contabilității în partidă dublă, Ordinul MFP nr. 3103/2017 stabileşte formatul și conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare, scoatere din evidență și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, și depunere a situațiilor financiare anuale, Planul de conturi general, precum și conținutul și funcțiunea conturilor contabile.

5. Pentru unitățile de cult, asociațiile de proprietari și de către persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă, Ordinul MFP nr. 3103/2017 stabileşte nomenclatorul registrelor și formularelor financiar- contabile, utilizate de persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă, modelele registrelor și formularelor financiar-contabile, precum și normele specifice de utilizare a acestora.

6. Subliniem faptul că, Ordinul MFP nr. 3103/2017 introduce cu titlul de noutate prevederea potrivit căreia „Anexa nr. 2, punctul 1. – alin. (2) Prezentele reglementări privind contabilitatea în partidă simplă se bazează pe  contabilitatea de angajamente. Astfel, operațiunile economico-financiare se înregistrează atunci când acestea se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit.”

7. Potrivit art. 4 din Ordinul MFP nr. 3103/2017, persoanele juridice fără scop patrimonial trebuie să dezvolte politici contabile proprii, care se aprobă de administratori sau de către alte persoane care au obligația gestionării entității respective. Sancţiunea pentru nerespectarea acestei prevederi este amenda de la 300 lei la 4.000 lei.

8. Potrivit art. 6 din Ordinul MFP nr. 3103/2017, pentru persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, pe durata deținerii statutului de utilitate publică, situațiile financiare anuale ale acestora sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condițiile legii. Sancţiunea pentru nerespectarea acestei prevederi este amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.

9. Ordinul MFP nr. 3103/2017 a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2018 şi a abrogat Ordinul MFP nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și 846 bis din 10 decembrie 2007.

Free Joomla! template by L.THEME