Scutire impozit sediu, teren, mijloace de transport pentru ONG-uri, furnizori servicii sociale

primarieConform Hotarârii de Consiliu Local BRAȘOV nr.589/22.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, se acordă scutire de la plata impozitului pentru: clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori.

Art. 456, alin. (1) Nu se datorează IMPOZIT/TAXĂ PE CLĂDIRI pentru:

 • lit. c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

Art. 456, alin. (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

 • lit.c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • lit. d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

Art. 464, alin (1) Nu se datorează IMPOZIT/TAXĂ PE TEREN pentru:

 • lit.c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
 • lit.y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

Art. 464, alin (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

 • lit.d): terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • lit.e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
 • lit.f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

Art. 469, alin (1) Nu se datorează IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT pentru

 • lit.m): mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

Procedura este reglementată de fiecare primărie în parte, respectiv direcție fiscală.  

Pentru ONG-urile cu sediul în Brașov: Conform Hotarârii de Consiliu Local BRAȘOV nr.589/22.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, se acordă scutire de la plata impozitului pentru: clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori.

Facilitățile fiscale se acordă pe bază de cerere la care se anexează documente justificative:

 • Cerere pentru acordarea scutirii, nu este un formular tipizat – Model cerere aici.
 • Document care atestă proprietatea sau folosința bunului pentru care se solicita scutirea (dovada dobândirii imobilului/terenului/autovehiculului)
 • Documente înființare organizație (act constitutiv, statut, CUI)
 • Certificat de acreditare organizație și după caz, licență serviciu social 
 • Declarație pe proprie răspundere din care rezultă că organizația desfășoară exclusiv servicii sociale, și că nu se desfășoară activități economice

Scutirile se aplică începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documente justificative. Prin urmare, cererea însoțită de documentele justificative se depune până la 31.12.2017 pentru a beneficia de scutire în anul viitor și se redepune anual.

primarieServiciul Stabilire impozite, taxe, alte venituri Persoane Juridice și Control Fiscal:

 • Șef serviciu: Gabor Mihaela
 • Adresă: Str. Dorobantilor nr. 4, etaj III, cam. 29
 • Telefon: +40 268 474440 int. 120, 121, 105, 128, 129
 • Fax: +40 268 410540
 • Mobil: 0726367065
 • Audiențe: Miercuri: 14 - 16
 • Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Free Joomla! template by L.THEME