CAN Brasov

Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară şi Egalitate de Şanse - Khetanipen


Twitter
 logo khetanipen

Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară şi Egalitate de Şanse - Khetanipen

Adresa:Str.Principala, nr.36, Tarlungeni, 507220, judetul. Brasov
Telefon : 0268 365 142 intre 16.00 si 20.00
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://khetanipen.wordpress.com

 

Prezentare:
ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ ŞI EGALITATE DE ŞANSE – KHETANIPEN urmăreşte sprijinirea procesului educational, dezvoltarea de programe educationale si de activitati extrascolare, dezvoltarea atitudinii scolare incluzive, promovarea multiculturalitatii, incluziunea persoanelor dezavantajate in educatie scolara- prescolara si in campul muncii, dezvoltarea socială, culturala şi economică a comunităţilor dezavantajate din mediul rural si urban, dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi parteneriate cu scoli, institutii si ONG - locale, naţionale şi internaţionale - , implementarea de programe sociale, culturale, educationale, de mediu, de tineret, de pastrare a traditiilor, de promovare a valorilor minoritatilor şi aducătoare de venit pentru comunităţile dezavantajate.

Activităţile asociaţiei:
Pentru realizarea obiectivelor sale, organizaţia desfăşoară activităţi economice directe. Activităţile economice directe au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.
a) Organizarea de conferinţe, seminarii, festivaluri cu teme pentru dezvoltare comunitara locală, microregională, regionala si nationala.
b) Facilitarea dialogului societate civilă-scoala-administraţie publică prin oferirea unei platforme de exprimare şi susţinere a diverselor iniţiative legislative ale acestora, inclusiv campanii de advocacy.
c) Identificarea şi implementarea de programe în domeniul economic (cu precădere producţia de bunuri), agricultura, social, de tineret, protecţia mediului, integrarea europeană, dezvoltare organizationala si dezvoltare comunitara.
d) Organizare de conferinţe de presă şi monitorizare de presă post eveniment
e) Organizarea de acţiuni de promovare pentru anumite proiecte de interes local, microregional, regional si national.
f) Studii, cercetări şi analize asupra comunităţilor de romi sau alte comunitati dezavantajate si asupra unitatilor de invatamant cu populatie scolara multietnica din mediul rural sau urban.
g) Activitati de formare/consiliere profesionala si de ocupare a resurselor umane.
h) Atragerea de fonduri, împrumuturi rambursabile sau nerambursabile din partea organismelor finanţatoare internaţionale, ale administraţiei centrale si locale, investitorilor, finantatorilor, bancilor, etc.
i) Identificarea de potenţiali parteneri.
j) Activitati de promovare a resurselor locale, a obiectivelor turistice si a initiativelor in domeniul protectiei mediului.
k) Activitati de promovare a oportunitaţilor de ocupare a forţei de muncă
i) Dezvoltarea de structuri educationale şi de instruire formale si non-formale
m) Consultanţă pentru organizaţii, unitati scolare, institutii şi/sau administraţii publice
n) Oferirea suportului logistic pentru organizarea unor întâlniri pentru mediul de afaceri, factorii politici, economici, sociali, culturali si educationali
o) Căutare si contactare parteneri externi
p) Elaborare - implementare strategii de dezvoltare
q) Organizarea de acţiuni comunitare, culturale si educationale
r) Promovarea valorilor multiculturale
s) Activitati de promovare-pastrare a traditiilor si valorilor culturale rome dar si a altor minoritati
t) Servicii de asistenta sociala, consultanta si orientare profesionala
u) Apararea drepturilor omului, a minoritatilor, a tinerilor, a femeilor si a copilului.
v) Scriere si implementare de proiecte finantate din fonduri locale, nationale sau internationale/europene.
w) Activitati de sustinere a unui stil de viata sanatos si de promovare a biodiversitatii locale, regionale sau nationale.
x) Activitati de sprijin pentru infiintarea a Grupurilor de Actiune Locala (GAL) si a Grupurilor de Initiativa Comunitara (GIC).

Grup tinta:
Persoanele dezavantajate sub orice forma in special persoanele care provin din medii defavorizate (comunitati de romi, comunitati izolate geografic, comunitati din mediul rural, etc) persoane cu deficiente mintale sau locomotorii, persoane dezavantajate sub orice forma.

Conducere:
Marton Szasz - Presedinte
Mihaela Popoiu - Vicepresedinte
Ioana Mihalache - Vicepresedinte
Ioan Muntean - Secretar
Diana Szasz - Casier


Ești aici: Acasă Activitate Ong-uri Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară şi Egalitate de Şanse - Khetanipen