FUNDAŢIA PENTRU COPII ABANDONAŢI
(The foundation for abandoned children)

 

Established July 1994, Braşov Court decisions file Nr. 9975/19.07.1994

Address. Str. Pietii, Nr.103 ,
Ghimbav,
Cod 507075,
Jud.Brasov,                                                Romana

Tel. 0268/258256, Fax 0268/473151, E-mail:

Contact:- Maria Gavriliu and Sonja Kunz.

The initial scope has remained the same throughout our activity and this is to create an adequate structure of care, education and development for a number of abandoned children.
Our objectives are included in the foundations statute and are as follows:-

- The maintaining and organisation of homes for abandoned children
- Moral, financial and material support for parents in difficult situations
- Establishing contact and exchanging experiences with other similar organisations in the area of education, pedagogics and social assistance

Our projects

1. We have at present two family type children’s homes (Casa ‘Prichindel and Casa ‘Livezii) where we care for 21 children.
The children in these two homes have conditions like in any normal family and at the same time they can develop their relations with their biological families.
We take care of them until they can be reintegrated back into their families or until they become old enough (18 +) to find their place in life and can live independently

2. We provide social assistance and support, material, financial, social and counselling help for families in difficult situations.

3. Our third project is named ‘School Project’ and we try to prevent the abandoning of school by the children in the Ghimbav area


1 ÎNFIINŢARE, DOMENIU DE ACTIVITATE , PREZENTARE

FUNDAŢIA PENTRU COPII ABANDONAŢI a fost înfiinţată prin Hotărârea Judecătorească dosar nr.9975/19.07.1994 în Braşov.
Adresa noastra este : Str. Pietii, Nr.103 , Ghimbav, Cod 507075 , Jud.Brasov, Tel. 0268/258256, Fax 0268/473151, E-mail:

Persoane de contact: Maria Gavriliu si Sonja Kunz.

Scopul iniţial a rămas acelaşi pe parcursul activităţii şi anume de a crea condiţii şi un cadru adecvat îngrijirii, creşterii şi educării unor copii abandonaţi. Obiectivele noastre sunt cuprinse în Statutul Fundaţiei şi se referă la:
- susţinerea şi organizarea unui cămin pentru copii abandonaţi
- sprijin moral, material, financiar pentru părinţii aflaţi în situaţii limită
- stabilirea unor contacte şi schimburi de experienţă cu alte organizaţii similare, în domeniul educaţiei, pedagogiei, asistenţei sociale.

2 PROIECTE IN DERULARE

Dezvoltam trei proiecte:

1. Sustinem doua case de copii de tip familial (Casa “Prichindel” si Casa “Livezii”), unde crestem, ingrijim si educam 21 de copii Aceştia au în gospodăriile noastre condiţii de viaţă ca într-o familie obişnuită şi în acelaşi timp, îşi pot dezvolta relaţia cu familiile biologice. Ne îngrijim de ei până când se vor putea întoarce în familiile naturale, sau până îşi vor găsi un rost în viaţă şi vor putea trăi independenţi.

2. Acordam asistenta sociala, ajutor matrial, financiar, social sau consiliere, unor familii aflate in situatii dificile.

3. Cel de-al 3-lea proiect se numeste “Proiect Scoala” si vizeaza prevenirea abandonului scolar de catre copiii din Ghimbav.