CAN Brasov

ONG-uri

Asociaţia de Servicii Sociale SCUT


Twitter
scut2015

Asociaţia de Servicii Sociale SCUT

Adresa:Str. Țebea, nr. 16, 500177,Brașov
Telefon: 0268 429623
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.scutbv.ro
Facebook: www.facebook.com/scutbv


Asociația de Servicii Sociale Scut își propune să creeze, dezvolte și promoveze servicii comunitare adresate nevoilor grupurilor marginalizate sau cu risc de marginalizare socială, care să se impună ca modele de buna practică.

Servicii acreditate:
- Servicii sociale specializate de consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere și de sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională; conform O.G. nr. 68/2003, art. 3.4, alin. (2), lit. f) si lit. i).

- Serviciu social specializat de recuperare si reabilitare psiho-sociala a persoanelor cu probleme cronice de sanatate mintala; conform O.G. nr. 68/2003, art. 3.4, alin. (2), lit a).

Obiective:

 • Prevenirea, recuperarea, reabilitarea psiho-socio-vocaţională pentru persoanele cu dizabilități;
 • Integrarea socio-profesională a tinerilor defavorizaţi, inclusiv a celor proveniţi din centrele de plasament;
 • Crearea şi promovarea de modele de bună practică în dezvoltarea de servicii comunitare;
 • Sensibilizarea şi implicarea comunităţii în sprijinirea procesului de reintegrare a beneficiarilor proiectelor ce se desfăşoară sub egida asociaţiei SCUT;
 • Educarea comunităţii în vederea creşterii gradului de toleranţă şi acceptare a persoanelor dezavantajate social.

Servicii

 • Centru de zi și serviciu de sprijin la domiciliu pentru persoane cu dizabilități
 • Integrarea socio-profesională a tinerilor proveniţi din sistemul de protectie de stat şi a tinerilor din comunitate (în special a celor defavorizaţi)
 • Programe de dezvoltare personală pentru copii, tineri și adulți bazate pe educația non-formală


Activități și proiecte 

• Proiectul SARA - Centru de zi și sprijin la domiciliu

Vizează sprijinirea persoanelor cu dizabilități și încadrare in grad de handicap mediu, accentuat sau grav, în direcţia resocializării, reabilitării şi creşterii calităţii vieţii;

Oferă consiliere psihologică, psihoterapie, activități de socializare, activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă (artă culinară, igienă personală și a spațiului, gestionare de buget, gestionarea timpului, stil de viață sănătos, etc.), gestionarea bolii, consiliere vocațională, artterapie, terapie ocupațională, dramaterapie, activități tip grup de suport, activități de timp liber (excursii, ieșiri, vizite la muzee, etc.). Se oferă și sprijin pentru aparținători – pregătire, grupuri de suport, etc.

• Aftercare Start

Proiectul are două componente: Adolescent – care se ocupă de tinerii cu vârste între 14 și 21 ani, care se află încă în centrul de plasament, pentru a îi pregăti pentru momentul plecării din sistemul de protecție de stat și pentru viața în comunitate - și Independent – care se ocupă de tinerii între 18 și 30 de ani, care au plecat din centrul de plasament, pentru a-i sprijini să se adapteze la viața comunității și să devină particpanți activi la aceasta.

În cadrul Aftercare Start, tinerii beneficiază de consiliere psihologică, psihoterapie, suport pentru continuarea studiilor, consiliere vocațională, activități de dezvoltare de deprinderi de viață independentă (educație sexuală, autogospodărire, comunicare, gestinarea conflicelor, gestionarea bugetului, gătit, stil de viață sănătos, etc.), suport în găsirea și menținerea unui loc de muncă, suport în găsirea unei locuințe, sprijin material și financiar (alimente, transport, îmbrăcăminte, produse de igienă, analize și tratamente medicale, etc.)

• International Award for Young People

În cadrul International Award, tinerii sunt implicați în activități de dezvoltare de abilități (ex: limba engleză, artă culinară, desen, teatru, calculator, fotografie, etc.), activități de dezvoltare fizică (baschet, balet, ping-pong, fotbal, aikido, tir cu arcul, etc.), activități de voluntariat (la Scut sau alte ONG-uri, ecologizări) și aventură (explorare în natură, excursii pe munte de una până la 4 zile, lecții de prim ajutor și supraviețuire). După completarea fiecărui nivel (bronz, argiint, aur) tinerii sunt premiați în cadrul unei ceremonii.

Una dintre cele mai importante valori adăugate ale acestui proiect constă în faptul că reprezintă o modalitate foare eficientă pentru integrarea tinerilor din centrele de plasament – aceștia, în mod obișnuit, nu au prieteni în afara centrului și au dificultăți mari îm a relaționa cu cei din afară. Prin activitățile din proiect, tinerii din sistemul de protecție de stat își fac prieteni în comunitate și își lărgesc rețeaua de sprijin social.

• Bilbioteca Vie

Biblioteca Vie își propune să promoveze respectul pentru drepturile omului și demnitatea umană, să atragă atenția asupra diversității în toate formele ei, să stimuleze dialogul între oameni. Biblioteca Vie funcționează ca o bibliotecă obișnuită – cititorii vin și împrumută cărți pentru o perioadă limitată de timp. După ce au "citit" cărțile, le returnează în bibliotecă. Exista însă un aspect important. Cărțile din Biblioteca Vie sunt oameni reprezentând grupuri care se confruntă sau se pot confrunta cu prejudecăți sau stereotipuri (de gen, vârstă, etnie, rasă, religie etc.) și care ar putea fi victime ale discriminării, excluderii sociale, sau pot fi oameni cu povești care ar da cititorului o experiență unică de învățare în domeniul diversității și al interculturalității. Are ca grup țintă comunitatea brașoveană și se organizează de o dată sau două ori pe an.

• Campania „Un cadou. Un milion de zâmbete"

Campania a fost demarată în anul 2010 și are loc anual începând cu lunile noiembrie/decembrie. Vizează mobilizarea comunității pentru strângerea de alimente, îmbrăcăminte, produse de igienă, jucării, rechizite, dulciuri pentru pachete de Crăciun. Anual, o medie de 200 de beneficiari (persoane cu dizabilități și tineri din centre de plasament) primesc cadouri de Crăciun în cadrul serbării Scut.

• Concert de caritate "Daruri și Vise"

În 2012 Scut a organizat primul eveniment de acest fel, având-o ca invitată pe Felicia Filip, cu scopul de a strânge fonduri pentru beneficiarii asociației. Evenimentul a fost un succes și de aceea se organizează anual în luna decembrie.

Echipa:

 • Gabriela Dima - președinte
 • Ioana Serb - director executiv
 • Cristina Mirică - psiholog
 • Oana Ion - asistent social
 • Eszter Gyongyosi - asistent social
 • Mariana Busuioc - asistent social
 • Maria Chiper - responsabil comunicare

Produse de vânzare, confecționate în cadrul centrului de zi (click fotografii pentru vizualizare galeria completă)

Pentru achiziționare produse, persoana de contact: Eszter Gyongyosi - 0757 100 338, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Noutăți articole:

Ești aici: Acasă ONG-uri Ong-uri Asociaţia de Servicii Sociale SCUT