Fundaţia Proţectia Copiilor (The Child Protection Foundation )

 

Established:- 6.08.1996 by court decision nr. 8029/1996

Address :- Str. Laterală Nr. 11,
Cristian Cod 507055
Braşov
România

Telephone/fax: 0268 – 257025

E-mail:-

Contact :- Greg Helm & Ligia Helm                              
Limba RomanaAims and activities


Our project was set up with the aim to provide a family type home offering care, education and development for a number of disadvantaged children.

Our activities are aimed at helping the children develop and one day become fully integrated into society.

Objectives

Our objectives as stated in the Statutes of the Foundation are:
- offer assistance to under privileged children , re-integration into the society.
- offer a number of children a stable family-type environment
- establish productive activities with the purpose of teaching skills and work opportunities with the view of assuring material independence for the children and also for the Foundation.
- collaborate with other people and organizations having similar purposes and objectives
- change public attitudes about these children through publicity and education.


Ongoing Projects


1. Our principle activity consists of raising a number of under privileged children in a family type surrounding. We try to maintain contact with the child’s biological family and where possible encourage reintegration

2. We offer social assistance, material help and counseling to a number of families and individuals

3. The third project involves helping the local schools in the village of Cristian, this help includes furniture, equipment and school supplies. Last summer we set up a computer room providing 14 computers, printer etc and twice a week lessons in basic computer skills are taught by a volunteer from the foundation.

 
 
 
 

FUNDAŢIA”PROTECŢIA COPIILOR”

Data înfiinţarii: 06.08.1996 prin Hotărârea Judecătorească
NR. 8029/1996


ADRESA noastră este: Str. Laterală Nr. 11,
Cristian Cod 507055
Braşov
România

TELEFON/FAX: 0268 – 257025


E-mail:


Sigla noastră este:


Persoanele de contact: Greg Helm & Ligia Helm


SCOPUL: iniţial a fost de a servi unor acţiuni nobile, filantropice, activităţi umanitare, de caritate şi de ajutorare a persoanelor aflate în stare de nevoie socială.
Pe parcursul activităţii s-a conturat un scop concret si-anume: asigurarea unui cămin în vederea creşterii şi educării unor copii abandonaţi pentru a înlesni recuperarea socială a acestora.


OBIECTIVELE noastre sunt cuprinse şi în Statutul Fundaţiei şi cuprind:
- acordarea de asistenţă copiilor defavorizaţi din punct de vedere social în vederea reintegrării lor sociale.
- achiziţionarea unei case pentru a oferi unui număr de copii un cămin prin stabilirea unui climat apropiat de cel familial.
- organizarea de activităţi productive( atelier, fermă etc. ) în scopul învăţării unei meserii în vederea asigurării independenţei lor materiale cât şi a autofinanţării fundaţiei.
- colaborarea cu alte persoane sau organizaţii având scopuri similare.
- sensibilizarea opiniei publice în privinţa acestor copii prin publicitate şi acţiuni cu caracter public.


PROIECTE ÎN DERULARE


1. Activitatea principală constă în creşterea şi educarea într-un mediu cât mai apropiat de cel familial a unor copii aflaţi în dificultate.
Menţinem legătura unde este cazul cu familia biologică în vederea unei posibile reintegrări.


2. Acordăm asistenţă socială, ajutor material, consiliere unor familii aflate în situaţii dificile.


4. Al treilea proiect în derulare s-a concretizat prin ajutor material oferit şcolii din Cristian, constând din mobilier şcolar, manuale, rechizite, iar în vara anului trecut am utilat un laborator de informatică, pe care l-am dotat cu 14 computere performante unde elevii acestei şcoli pot învăţa. Ca prim proiect a fost editată prima revistă a şcolii.