Finanțatori


Twitter

Veniturile Rețelei CAN provin din granturi internaționale (Fundația ERSTE prin Parteneriatul pentru Romi), granturi naționale (Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile prin programul Fondul pentru Inovare Civică) din cotizațiile ONG-urilor membre, din participarea ca parteneri în proiecte cu finanțare nerambursabilă (FSE/POSDRU), dar și din donații și sponsorizări locale sau internaționale. Pentru o detaliere a informațiilor financiare, puteți accesa ultimul nostru raport de activitate - aici.

Multimedia Pregătire pentru Viață

erste-stiri


 Logo jos-RomaPart
Proactivi pentru Gârcini

fdsc-stiri

CIFlogo