CAN Brasov

Articole

Asociaţia House of Angels


Twitter
 logo house_angels Asociaţia House of Angels Adresa:Str. Carpatilor, nr. 89, Brasov
Telefon : 0268 310664
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.caritabil.blogspot.com

 

Prezentare:
Asociaţia “House Of Angels” desfăşoară în România activităţi în domeniile Sănătate si Protecţie Socială şi îşi propune facilitarea unor donaţii către unităţile medicale, realizarea unor proiecte de îmbunătăţire a serviciilor medicale, derularea unor campanii caritabile în beneficiul categoriilor defavorizate precum şi implementarea unor programe educativ-creative care să implice participarea copiilor şi tinerilor ce nu au acces la metode moderne de educaţie şi formare.

Obiective:
1. Îmbunătăţirea sistemului medical din România prin atragerea de fonduri şi derularea de programe în acest sens, îmbunătăţirea actului medical şi creşterea gradului de satisfacţie a pacientului faţă de activitatea spitalicească
2. Acordarea sprijinului educaţional, psiho-social, material si financiar copiilor, tinerilor care provin din medii dezavantajate, precum şi familiilor acestora în vederea creării unui cadru optim pentru maximizarea potenţialului intelectual si/sau artistic al acestora
3. Promovarea intereselor cetăţenilor prin crearea unor condiţii optime menite să contribuie la ridicarea nivelului de trai, diminuarea dezechilibrelor economice si sociale, respectarea si garantarea drepurilor persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor cu handicap
4. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru copii orfani precum şi crearea de condiţii optime în orfelinate.

Beneficiari:
-pacienti cu dificultati materiale, cazuri sociale, copii institutionalizati, tineri proveniti din medii dezavantajate, persoane cu handicap sau dizabilitati, unitati medicale.

Conducere:
Loncar Zeljko - Presedinte
Andreea Pascariu - Administrativ
Cristina Trifan - Relatii cu institutiile
Anca Murgu - Comunicare on-line


Ești aici: Acasă