CAN Brasov

Articole

Fundația Agapedia demarează proiectul Rurability


Twitter

antetAGA800Fundaţia Agapedia România anunță începerea implementarii proiectului "RurAbility - proiect integrat de creştere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistentă, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi şomerilor din mediul rural din Judeţul Braşov", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeşte în Oameni!".

În cadrul acestui proiect, 380 de persoane din mediul rural din Judeţul Braşov (200 persoane implicate în agricultura de subzistență, 135 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi 45 de şomeri - din care 15 şomeri tineri şi 30 şomeri de lungă durată) vor beneficia de asistenţă pentru ocupare.

Asociația Community Aid Network (Rețeaua CAN Brașov) este partener al solicitantului, având atribuții în cadrul activităților de promovare a proiectului și participând cu o persoană angajată în cadrul echipei de implementare pe toată durata proiectului (18 luni). Printre principale activități se regăsesc:

  • publicarea lunară a unuin articol de promovare a proiectului pe website-ul propriu
  • publicarea trimestrială a unui articol de promovare a proiectului in revista online destinata ONG-urilor si mediului de afaceri pe care o administreaz
  • implicarea în în organizarea celor 2 conferinte de presa
  • participarea la activitatea de identificare a locurilor de munca pentru beneficiarii proiectului
  • utilizarea bazei de date proprii cu contactele companiilor din Judetul Brasov care ar putea oferi locuri de munca beneficiarilor proiectului.

În perioada Aprilie – Mai 2014 vor fi selectate cele 5 comunităţi rurale în care se vor derula activităţile proiectului. În cadrul proiectului se oferă gratuit:

  • Informare, consiliere şi mediere a muncii pentru 380 de persoane
  • Cursuri de calificare gratuite pentru 300 de persoane, în meseriile: cameristă,lucrător în comerţ, lucrător în alimentaţie
  • Asistenţă specifică pentru ca minim 54 de persoane să obţină un loc de muncă.

Proiectul este implementat de Fundaţia Agapedia România în parteneriat cu Asociaţia Community AID Network Braşov, în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015.

Persoană de contact: Roxana Comnac, asistent de proiect - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Fundaţia Agapedia România

Str. Bisericii Române nr 48, Braşov, Tel./Fax: 0368-409115, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"RurAbility – proiect integrat de creştere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi şomerilor din mediul rural din Județul Braşov"

cofinanţat prin Fondul Social European, în cadrul POSDRU 2007-2013, Axa 5, DMI 5.2

"Investeşte în Oameni!"

Ești aici: Acasă