CAN Brasov

Informații suplimentare - program finanțare Fundația VELUX


Twitter

velux-stiri Programul de dezvoltare al FUNDAȚIEI VELUX sprijină proiectele sociale adresate copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţie de risc de excluziune socială şi îşi propune să îmbunătăţească condiţiile şi oportunităţile de viitor ale copiilor şi tinerilor din Centrul şi Estul Europei şi Groenlanda.

Fundația VELUX distribuie profitul înregistrat de vânzările Grupului VELUX în Centrul și Sud-Estul Europei către proiecte de dezvoltare în domeniul social și nu numai.

Priorități:

Fundaţia VELUX susţine proiecte educaţionale inovative ce promovează îmbunătăţirea vieţii copiilor şi tinerilor şi asigurarea unor şanse mai bune în viaţa de adult. Sunt susţinute, deasemenea, proiecte ce au demonstrat în alte contexte contribuţia lor la dezvoltarea social sustenabilă a comunităţilor. Acestea pot avea o componentă importantă de diseminare şi multiplicare şi pot cuprinde:

 • Măsuri de protecţie socială şi de diminuare a stresului emoţional (ex.: centre pentru copiii străzii,unde se poate interveni pe termen lung)
 • Activităţi de prevenţie(ex.:informare, programe de educare și ghidare etc)
 • Sprijin pentru integrarea pe piaţa muncii (ex.:colaborări între şcoli şi companii, cursuri de educaţie antreprenorială,şcoli tehnice locale, centre pentru dezvoltarea competentelor agricole, întreprinderi sociale etc.)
 • Dezvoltarea şi reforma sistemului educaţional şi de asistenţă şi protecţie socială (ex.:crearea unor instituţii model, instruirea profesorilor şi asistenţilor sociali, furnizarea de burse şi instruirea unor persoane resursă, etc).

De interes sunt:

 • proiecte de dezvoltare și nu de caritate
 • proiecte model, cu valoare adăugată
 • inițiative inovative sau alte activități pe care le puteți prelua și s-au dovedit a fi de impact în alte zone, regiuni, țări, justificând necesitatea lor în comunitatea în care lucrați
 • proiecte sustenabile
 • proiecte pe termen lung (mai mult de doi ani, în medie 3-4 ani)

Cine poate aplica: actori și organizații ale societății civile, ONG-uri, școli precum și alți "dedicated enthusiasts".

Buget: minim 70.000 Euro - "no upper limit"

 • Nu se finanțează TVA, audit sau costurile de întreținere ale unei organizații, ci doar cheltuielile relevante pentru proiect.
 • Nu se finanțează programe de dezvoltare organizațională, informare, networking sau campanii sensibilizare
 • Nu este necesară co-finanțare.

Aplicație:

 • ongoing, fără deadline, online sau e-mail. NO PAPER!  .
 • Se trimite CONCEPT NOTE (MAX. 2 pagini) sau direct APPLICATION FORM (MAX .5 pagini). Fără cuvinte complexe, tehnice. Limbaj simplu, clar, descrieri concise. Anexele sunt ok, DOAR DACĂ este nevoie de ele
 • Perioada răspuns între 2 săpt - 2 luni.
 • Detalii aici.

Implementare și monitorizare:

 • vizite pe teren înainte de finanțare
 • se dorește angajament, mai mult decât o pură implicare
 • se solicită documente suplimentare în urma scrisorii de aprobare a grantului
 • în legătură directă cu un consultant de proiect
 • plan de transmiterea fondurilor realizat de comun acord
 • raportare financiară prin program de contabilitate/înregistrare cheltuieli online
 • raportare semi-anuală

Broșura de prezentare a proiectelor finanțate de Fundația VELUX.

Persoana contact: Peter Bengtsen-Senior Advisor for Social programmes abroad, children and youths.
                            Tel: +45 2381 5180, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.veluxfoundations.dk


Ești aici: Acasă Anunţuri ONG Informații suplimentare - program finanțare Fundația VELUX