<="<" />

CAN Brasov


Consorțiul format din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) şi Fondul Roman de Dezvoltare Socială (FRDS) anunţă deschiderea in data de 14 noiembrie 2011 a unei noi Cereri de expresie de interes in vederea selectării unor comunităţi locale cu pondere semnificativă a populaţiei de romi, interesate să beneficieze de sprijin pentru accesarea fondurilor structurale şi de coeziune pentru comunităţile de romi.

 

Comunităţile interesate pot depune scrisori de interes fie prin intermediul unui ONG, fie prin intermediul unei autorităţi locale, pentru a beneficia de una sau mai multe dintre următoarele servicii furnizate prin Project Generating Facility:

1. facilitare comunitară pentru identificarea celor mai bune idei de proiecte care pot fi dezvoltate ulterior in aplicaţii pentru fonduri structurale, conform calendarului de apeluri de proiecte pentru perioada 2011-2013;

2. elaborarea sau actualizarea strategiilor locale de dezvoltare, in scopul unei mai bune reflectări a problematicii comunităţilor de romi şi a identificării unui portofoliu de proiecte care să răspundă nevoilor acestora;

3. furnizarea de programe de formare adresate in special reprezentanţilor comunităţilor de romi, pentru creşterea capacităţii şi expertizei acestora in domenii precum: management de proiect, management financiar, scrierea propunerilor de finanţare, etc., in scopul activării lor ca agenţi de dezvoltare locală;

4. furnizarea de asistenţă tehnică in elaborarea de proiecte pentru finanţare din fonduri structurale, care să conţină explicit obiective de dezvoltare ale comunităţii de romi.

In procesul de evaluare şi selecţie a comunităţilor in care urmează a fi derulate tipurile de intervenţii menţionate anterior, vor fi avute in vedere criterii precum: mărimea comunităţii de romi, interesul şi capacitatea instituţiilor/organizaţiilor locale de a accesa şi gestiona proiecte prin fonduri structurale adresate comunităţii de romi, măsura in care comunitatea a mai beneficiat de proiecte şi/sau de sprijin pentru pregătirea unor proiecte locale, impactul preconizat al proiectelor, cooperarea şi parteneriatul/ participarea actorilor locali, capacitatea financiară şi tehnică de susţinere a proiectelor, distribuţia geografică la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.

Prioritate vor avea solicitanţii fără experienţă in accesarea fondurilor europene, care nu au mai beneficiat/ nu mai beneficiază de suport sau asistenţă similară.

Solicitanţii pot beneficia de unul sau mai multe dintre serviciile menţionate mai sus, astfel incat să se asigure beneficii pe termen mediu şi lung in ceea ce priveşte creşterea capacităţii comunităţii de a accesa fonduri europene pentru romi.

Organizatiile neguvernamentale de romi sau cu activitate susţinută avand ca şi grup ţintă comunităţi de romi, respectiv autorităţile publice locale care sunt interesate de serviciile furnizate prin PGF sunt incurajate să completeze formularul tip de Solicitare de asistenţă şi să il transmită, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al organizaţiei, prin fax, poştă sau e-mail, la următoarele date de contact:


Fondul Roman de Dezvoltare Socială

Adresa: strada Eugeniu Carada, nr. 1, sector 3, Bucureşti

Telefon: 021 315 34 40;Fax: 021 315 34 15

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - persoană de contact: Elena Mihalache

Fiecare solicitare de asistenţă, primită pană la data de 31 ianuarie 2012, va fi analizată din perspectiva criteriilor enunţate mai sus, in ordinea primirii, urmand ca acordarea serviciilor să se decidă in limita resurselor disponibile la nivelul Consorţiului.Pentru componenta programului de instruire se vor comunica criterii distincte de selecţie a participanţilor.

Sursa: www.pgfroma.ro

Ești aici: Acasă Anunţuri ONG Noutăţi din ţară PGF România extinde suportul acordat comunităţilor de romi