Mobilitate profesională pentru mediatorii sociali

llp-stiri2

S.C. Dual Smart S.R.L. din Brașov implementează pe parcursul acestui an proiectul de mobilități profesionale intitulat „Mobilitate profesională pentru mediatorii sociali". Proiectul, având numărul de referință LLP-LdV/PLM/2013/RO/394, este finanțat prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, programul sectorial Leonardo da Vinci, acțiunea mobilități pentru persoanele aflate pe piața muncii.

Situaţia persoanelor supuse riscului de excluziune socială reprezintă o problematică de actualitate la nivelul judeţului Braşov, fiind generată de o serie de factori precum discrepanţele de dezvoltare economică între mediul rural şi cel urban, numărul ridicat al persoanelor cu un nivel redus al calităţii vieţii şi prezenţa unor importante comunităţi aflate în situați de risc. Gestionarea eficientă a necesităţilor specifice persoanelor, grupurilor şi categoriilor defavorizate implică, alături de realizarea unor investiţii în dezvoltarea infrastructurii de profil şi diversificarea şi creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor sociale adresate acestora.

Un rol important în demersurile de îmbunătăţire a situaţiei economice, sociale şi profesionale a persoanelor aflate în situaţii de risc revine în acest context mediatorului social, poziţie relativ nouă în sectorul prestaţiilor sociale. Mediatorii sociali acordă sprijin beneficiarilor, respectiv persoanelor din grupul ţintă, pentru ameliorarea capacităţii de integrare socială şi profesională a acestora, acţionează pentru a păstra legătura dintre autorităţile locale şi beneficiari, se adaptează situaţiilor pentru a aplana conflicte ţinând seama de obiceiuri şi de tradiţii etnice.

Proiectul se adresează acestei categorii profesionale, fiind formați în cadrul proiectului primii 5 participanți (dintre cei 10 vizați de proiect), care au petrecut două săptămâni în cadrul Asociatiei Diversidades din Vigo, Spania. Pe parcursul stagiului, participantii au derulat activități de formare profesională practică atât la sediul instituției cât și pe teren, în lucru direct cu beneficiarii Asociației Diversidades. S-au parcurs toate etapele culegerii de informații și de redactare a documentelor beneficiarilor sociali și s-a elaborat planul de intervenție personalizată pentru aceștia.

Prin activităţile pe care le-au derulat alături de echipa din cadrul asociației spaniole, participanţii și-au dezvoltat abilitatea de a utiliza în practică metodele şi procedurile specifice procesului de mediere socială. Astfel, participanţii și-au dezvoltat capacitatea de a comunica şi de a relaţiona cu persoane, grupuri, comunităţi defavorizate, contribuind astfel la ameliorarea situaţiei sociale a acestora şi la facilitarea relaţiilor în cadrul triadei individ–familie–comunitate, inclusiv prin intermedierea contactelor cu autorităţile. Vor fi în măsură să îşi adapteze comportamentul şi intervenţia la specificul situaţiilor din familiile în care intervin, ţinând cont de nevoi, nivel de pregătire, cutume şi tradiţii etnice. Dispun astfel, de capacitatea de a negocia şi de interveni pentru a aplana conflicte, pentru a facilita comunicarea între părţi, asigurând totodată păstrarea respectului şi neutralităţii faţă de cei implicaţi.

Îmbunătățirea abilităților și competențelor participanților și aplicarea acestora în activitatea lor de zi cu zi din cadrul organizațiilor și instituțiilor în care activează va contribui la diminuarea fenomenului de excluziune socială. La finalul stagiului participanții au primit certificate Europass-Mobility, documente ce atestă la nivel european abilitățile și competențele obținute în timpul stagiului de formare.

În perioada imediat următoare S.C. Dual Smart S.R.L. va lansa apelul de selecție în vederea recrutării celor 5 participanți ce vor participa la stagiu în toamna aceasta.

S.C. Dual Smart S.R.L. din Brașov implementează pe parcursul acestui an proiectul de mobilități profesionale intitulat „Mobilitate profesională pentru mediatorii sociali". Proiectul, având numărul de referință LLP-LdV/PLM/2013/RO/394, este finanțat prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, programul sectorial Leonardo da Vinci, acțiunea mobilități pentru persoanele aflate pe piața muncii.

Free Joomla! template by L.THEME